Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường trung tuyến BM. Trên cạnh |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường trung tuyến BM. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = 2DC. Chứng minh rằng BM vuông góc với AD.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường trung tuyến BM. Trên cạnh |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!