Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC. Vẽ về phía ngoài tam giác các hình vuông ABDE |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC. Vẽ về phía ngoài tam giác các hình vuông ABDE, ACFG có tâm theo thứ tự M, N. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của EG, BC.

1. Chứng minh rằng KMIN là hình vuông

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC. Vẽ về phía ngoài tam giác các hình vuông ABDE |

2. Nếu tam giác ABC có BC cố định và đường cao tương ứng bằng h không đổi thì I chuyển động trên đường tròn nào?

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!