Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC. Vẽ ra phái ngoài tam giác ABC các hình chữ nhật |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC. Vẽ ra phái ngoài tam giác ABC các hình chữ nhật ABDE, ACFG, BCHK. Chứng minh rằng các đường trung trực của EG, FH, KD đồng quy.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC. Vẽ ra phái ngoài tam giác ABC các hình chữ nhật |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!