Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC, trọng tâm G. 1. Vẽ đường thẳng d đi qua G |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC, trọng tâm G.

1. Vẽ đường thẳng d đi qua G, cắt các đoạn thẳng AB, AC. Gọi A’, B’, C’ là hình chiếu của A, B, C trên d. Tìm mối liên hệ giữa các độ dài AA’, BB’, CC’.

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC, trọng tâm G. 1. Vẽ đường thẳng d đi qua G |

2. Nếu đường thẳng d nằm ngoài tam giác ABC và G’ là hình chiếu của G trên d thì các độ dài AA’, BB’, CC’, GG’ có liên hệ gì?

Xem lời giải

Trả lời:

1. 

Lấy điểm I trên đường trung tuyến AM sao cho I là trung điểm của AG. Kẻ AA’, BB’, CC’, II’, MM’ vuông góc với d. Khi đó AA’ = BB’+CC’

2.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!