Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC, trọng tâm G. 1. Vẽ đường thẳng d đi qua G |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC, trọng tâm G.

1. Vẽ đường thẳng d đi qua G, cắt các đoạn thẳng AB, AC. Gọi A’, B’, C’ là hình chiếu của A, B, C trên d. Tìm mối liên hệ giữa các độ dài AA’, BB’, CC’.

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC, trọng tâm G. 1. Vẽ đường thẳng d đi qua G |

2. Nếu đường thẳng d nằm ngoài tam giác ABC và G’ là hình chiếu của G trên d thì các độ dài AA’, BB’, CC’, GG’ có liên hệ gì?

Xem lời giải

Trả lời:

1. 

Lấy điểm I trên đường trung tuyến AM sao cho I là trung điểm của AG. Kẻ AA’, BB’, CC’, II’, MM’ vuông góc với d. Khi đó AA’ = BB’+CC’

2.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!