Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AD, BE, CF. Gọi I, K, M, N |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AD, BE, CF. Gọi I, K, M, N theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ D đến BA, BE, CF, CA. Chứng minh rằng bốn điểm I, K, M, N thẳng hàng.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AD, BE, CF. Gọi I, K, M, N |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!