Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC, E là trung điểm của AC. Lấy điểm D trên cạnh BC |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC, E là trung điểm của AC. Lấy điểm D trên cạnh BC sao cho

BD=13BC

, lấy điểm G trên cạnh AE sao cho

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC, E là trung điểm của AC. Lấy điểm D trên cạnh BC |

AG=13AE

. Đoạn thẳng AD cắt BG, BE theo thứ tự ở M, N. Tính diện tích tứ giác MNEG theo diện tích tam giác ABC?

Xem lời giải

Trả lời:

Gọi F là trung điểm của CD.

Xét tam giác ACD có EF là đường trung bình bên EF // AD.

Xét tam giác BEF có EF // AD và D là trung điểm BF nên N là trung điểm BE.

Gọi I là trung điểm GE thì NI là đường trung bình của tam giác EBG nên NI // MG

Xét tam giác ANI có NI // MG và G là trung điểm AI nên M là trung điểm AN.

Khi đó 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!