Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Gọi D là điểm nằm giữa |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Gọi D là điểm nằm giữa B và M. Qua M kẻ đường thẳng song song với DA, cắt AC ở E. So sánh diện tích tam giác DEC và diện tích tan giác ABC.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Gọi D là điểm nằm giữa |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!