Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Gọi D là điểm nằm giữa |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Gọi D là điểm nằm giữa B và M. Qua M kẻ đường thẳng song song với DA, cắt AC ở E. So sánh diện tích tam giác DEC và diện tích tan giác ABC.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Gọi D là điểm nằm giữa |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!