Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Các tia phân giác của các |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Các tia phân giác của các góc AMB, AMC cắt AB và AC theo thứ tự ở D, E. gọi I là giao điểm của AM và DE.

1. Chứng minh rằng DE song song với BC.

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Các tia phân giác của các |

2. Cho BC = a, AM = m. Tính độ dài DE

3. Điểm I chuyển dộng trên đường nào nếu tam giác ABC có BC cố định, đường trung tuyến AM bằng m không đổi?

4. Tam giác ABC có điều kiện gì để DE là đường trung bình của tam giác đó?

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Các tia phân giác của các |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Các tia phân giác của các góc AMB, AMC cắt AB và AC theo thứ tự ở D, E. gọi I là giao điểm của AM và DE.

1. Chứng minh rằng DE song song với BC.

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Các tia phân giác của các |

2. Cho BC = a, AM = m. Tính độ dài DE

3. Điểm I chuyển dộng trên đường nào nếu tam giác ABC có BC cố định, đường trung tuyến AM bằng m không đổi?

4. Tam giác ABC có điều kiện gì để DE là đường trung bình của tam giác đó?

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!