Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC, đường phân giác AD. Giả sử AC = b, AB = c, DB |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC, đường phân giác AD. Giả sử AC = b, AB = c, DB = m, DC = n. Kẻ tia Cx sao cho

DCx^=BAD^

 (tia Cx khác phái với A đối với BC)

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC, đường phân giác AD. Giả sử AC = b, AB = c, DB |

1. Chứng minh rằng AD.DI = mn

2. Chứng minh rằng 

AD2=bcmn

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!