Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC. Dựng điểm O nằm bên trong tam giác sao cho |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC. Dựng điểm O nằm bên trong tam giác sao cho diện tích các tam giác AOB, BOC, COA tỉ lệ với 

1 : 2 : 3

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC. Dựng điểm O nằm bên trong tam giác sao cho |

Xem lời giải

Trả lời:

Qua D vẽ đường thẳng song song với AB, qua E vẽ đường thẳng song song với AC, chúng cắt nhau tại điểm O phải dựng.

Thật vậy, do OD // AB nên:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!