Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC. Dựng điểm O nằm bên trong tam giác sao cho |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC. Dựng điểm O nằm bên trong tam giác sao cho diện tích các tam giác AOB, BOC, COA tỉ lệ với 

1 : 2 : 3

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC. Dựng điểm O nằm bên trong tam giác sao cho |

Xem lời giải

Trả lời:

Qua D vẽ đường thẳng song song với AB, qua E vẽ đường thẳng song song với AC, chúng cắt nhau tại điểm O phải dựng.

Thật vậy, do OD // AB nên:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!