Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC. Dựng điểm M sao cho nếu vẽ MA’ vuông góc với BC |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC. Dựng điểm M sao cho nếu vẽ 

MABC, MBAC,MCAB

thì A’B’=B’C=C’A

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC. Dựng điểm M sao cho nếu vẽ MA’ vuông góc với BC |

Xem lời giải

Trả lời:

Để cho ba đoạn thẳng bằng nhau A’B’,B’C,C’A có liên hệ với nhau, ta dịch chúng đến M: Vẽ đường thẳng qua M song song với A’B và đường thẳng qua B song song với A’M, chúng cắt nhau ở H. vẽ đường thẳng qua M song song với B’C và đường thẳng qua C song song với B’M, chúng cắt nhau ở I. Vẽ đường thẳng qua M song song với C’A và đường thẳng qua A song song với C’M, chúng cắt nhau ở K.

Các đường thẳng AK, BH, CI cắt nhau ở D, E, F. Tam giác DEF xác định được vì có các cạnh theo thứ tự vuông góc với AB ở A, với Bc ở B, với CA ở C. Còn M là điểm cách đều ba cạnh của tam giác DEF nên giao điểm của các đường phân giác (trong hoặc ngoài) của tam giác. Bài toán có bốn nghiệm hình.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!