Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC, điểm I thuộc cạnh AB, điểm K thuộc cạnh AC |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC, điểm I thuộc cạnh AB, điểm K thuộc cạnh AC. Vẽ IM // BK (M thuộc AC), vẽ KN // CI (N thuộc AB). Chứng minh MN // BC

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC, điểm I thuộc cạnh AB, điểm K thuộc cạnh AC |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!