Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC, điểm I thuộc cạnh AB, điểm K thuộc cạnh AC |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC, điểm I thuộc cạnh AB, điểm K thuộc cạnh AC. Vẽ IM // BK (M thuộc AC), vẽ KN // CI (N thuộc AB). Chứng minh MN // BC

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC, điểm I thuộc cạnh AB, điểm K thuộc cạnh AC |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!