Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC, điểm D thuộc cạnh BC, điểm M nằm giữa A và D |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC, điểm D thuộc cạnh BC, điểm M nằm giữa A và D. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của MB, MC. Gọi E là giao điểm của DI và AB, gọi F là giao điểm của DK và AC. Chứng minh EF // IK.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC, điểm D thuộc cạnh BC, điểm M nằm giữa A và D |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!