Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC có góc A > 90 độ. Trong góc A vẽ các đoạn |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC có

A^=90°

. Trong góc A vẽ các đoạn thẳng AD, AE sao cho AD vuông góc và bằng AB, AE vuông góc và bằng AC. Gọi M là trung điểm của DE. Chứng minh rằng AM vuông góc với BC.

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC có góc A > 90 độ. Trong góc A vẽ các đoạn |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!