Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh bằng a, b, c, diện tích tam giác |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh bằng a, b, c, diện tích tam giác bằng S. Chứng minh rằng 

6Sa2+b2+c2

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh bằng a, b, c, diện tích tam giác |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!