Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh bằng a, b, c, chu vi bằng 2p |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh bằng a, b, c, chu vi bằng 2p và các đường cao tương ứng lần lượt là h, m, n. Chứng minh rằng:

a) 

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh bằng a, b, c, chu vi bằng 2p |

b+c2a2+4h2

b) 

h2ppa

c) 

h2+m2+n2p2

Xem lời giải

Trả lời:

Qua A kẻ đường thẳng d song song với BC và gọi D là điểm đối xứng của b qua d.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!