Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC có diện tích S. Các điểm D, E, F theo thứ tự |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC có diện tích S. Các điểm D, E, F theo thứ tự nằm trên các cạnh AB, BC, CA sao cho

AD=DB, BE=12EC, CF=13FA

. Các đoạn thẳng AE, BF, CD cắt nhau tạo thành một tam giác. Tính diện tích tam giác đó.

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC có diện tích S. Các điểm D, E, F theo thứ tự |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!