Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC có BC = a, các đường trung tuyến BD, CE. Lấy |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC có BC = a, các đường trung tuyến BD, CE. Lấy các điểm M, N trên cạnh BC sao cho BM=MN=NC. Gọi I là giao điểm của AM và BD, K là giao điểm của AN và CE. Tính độ dài IK.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC có BC = a, các đường trung tuyến BD, CE. Lấy |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!