Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c (b > c), các đường |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c (b > c), các đường phân giác BD, CE

1. Tính các độ dài CD, BE rồi suy ra CD > BE

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c (b > c), các đường |

2. Vẽ hình bình hành BEKD. Chứng minh rằng CE > EK

3. Chứng minh rằng CE > BD

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!