Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c (b > c), các đường |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c (b > c), các đường phân giác BD, CE

1. Tính các độ dài CD, BE rồi suy ra CD > BE

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c (b > c), các đường |

2. Vẽ hình bình hành BEKD. Chứng minh rằng CE > EK

3. Chứng minh rằng CE > BD

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c (b > c), các đường |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c (b > c), các đường phân giác BD, CE

1. Tính các độ dài CD, BE rồi suy ra CD > BE

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c (b > c), các đường |

2. Vẽ hình bình hành BEKD. Chứng minh rằng CE > EK

3. Chứng minh rằng CE > BD

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!