Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC có BC = 10cm. Khi mở rộng thêm đáy đoạn CM |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC có BC = 10cm. Khi mở rộng thêm đáy đoạn CM = 5,2cm thì diện tích phần mở rộng là 41,6 . Tính diện tích của tam giác ABC.

Cho tam giác ABC có BC = 10cm. Khi mở rộng thêm đáy đoạn CM (ảnh 1)

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC có BC = 10cm. Khi mở rộng thêm đáy đoạn CM |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án

Diện tích phần mở rộng là diện tích tam giác ACM có chiều cao bằng chiều cao của AH của tam giác ABC.

Độ dài của AH là:

41,6 : 5,2 = 8cm

Diện tích tam giác ABC là:

(8 x 10) : 2 = 40cm2

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!