Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC có BC = 10cm. Khi mở rộng thêm đáy đoạn CM |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC có BC = 10cm. Khi mở rộng thêm đáy đoạn CM = 5,2cm thì diện tích phần mở rộng là 41,6 . Tính diện tích của tam giác ABC.

Cho tam giác ABC có BC = 10cm. Khi mở rộng thêm đáy đoạn CM (ảnh 1)

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC có BC = 10cm. Khi mở rộng thêm đáy đoạn CM |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án

Diện tích phần mở rộng là diện tích tam giác ACM có chiều cao bằng chiều cao của AH của tam giác ABC.

Độ dài của AH là:

41,6 : 5,2 = 8cm

Diện tích tam giác ABC là:

(8 x 10) : 2 = 40cm2

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!