Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 6 cm, đường phân giác AD |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 6 cm, đường phân giác AD. Điểm O chia trong AD theo tỉ số 2 : 1. Gọi K là giao điểm của BO và AC. Tính tỉ số AK:KC.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 6 cm, đường phân giác AD |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 6 cm, đường phân giác AD |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 6 cm, đường phân giác AD. Điểm O chia trong AD theo tỉ số 2 : 1. Gọi K là giao điểm của BO và AC. Tính tỉ số AK:KC.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 6 cm, đường phân giác AD |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!