Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 6 cm, đường phân giác AD |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 6 cm, đường phân giác AD. Điểm O chia trong AD theo tỉ số 2 : 1. Gọi K là giao điểm của BO và AC. Tính tỉ số AK:KC.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 6 cm, đường phân giác AD |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!