Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến BM. Gọi O là giao |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến BM. Gọi O là giao điểm các đường trung trực của tam giác ABC, E là trọng tâm của tam giác ABM. Chứng minh EO vuông góc với BM.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến BM. Gọi O là giao |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến BM. Gọi O là giao |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến BM. Gọi O là giao điểm các đường trung trực của tam giác ABC, E là trọng tâm của tam giác ABM. Chứng minh EO vuông góc với BM.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến BM. Gọi O là giao |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến BM. Gọi O là giao |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến BM. Gọi O là giao điểm các đường trung trực của tam giác ABC, E là trọng tâm của tam giác ABM. Chứng minh EO vuông góc với BM.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC cân tại A, đường trung tuyến BM. Gọi O là giao |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!