Câu hỏi Tự Luận

Cho tam giác ABC. Các điểm D, E, F theo thứ tự chia trong các cạnh |

Câu hỏi:

Cho tam giác ABC. Các điểm D, E, F theo thứ tự chia trong các cạnh AB, BC, CA theo tỉ số 1 : 2. Các điểm I, K theo thứ tự chia trong các đoạn ED, FE theo tỉ số 1 : 2. Chứng minh IK // BC

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho tam giác ABC. Các điểm D, E, F theo thứ tự chia trong các cạnh |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!