Câu hỏi Tự Luận

Cho O là một điểm nằm trong tam giác ABC. Gọi D, E, F theo |

Câu hỏi:

Cho O là một điểm nằm trong tam giác ABC. Gọi D, E, F theo thứ tự là các hình chiếu của O trên BC, AC, AB. Trên các tia OD, OE, OF lấy lần lượt các điểm A’, B’, C’ sao cho OA’ = BC, OB’ = AC, OC’ = AB.

1. Chứng minh rằng diện tích tam giác A’B’C’ không phụ thuộc vào vị trí điểm O trong tam giác.

Bạn đang xem: Cho O là một điểm nằm trong tam giác ABC. Gọi D, E, F theo |

2. Điểm O có vị trí gì đối với tam giác A’B’C’?

Xem lời giải

Trả lời:

1. Ta chứng minh bài toán phụ: nếu hai tam giác có cặp cạnh bằng nhau và cặp góc xen giữa bù nhau thì diện tích của chúng bằng nhau:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!