Câu hỏi Tự Luận

Cho O là một điểm nằm trong tam giác ABC. Gọi D, E, F theo |

Câu hỏi:

Cho O là một điểm nằm trong tam giác ABC. Gọi D, E, F theo thứ tự là các hình chiếu của O trên BC, AC, AB. Trên các tia OD, OE, OF lấy lần lượt các điểm A’, B’, C’ sao cho OA’ = BC, OB’ = AC, OC’ = AB.

1. Chứng minh rằng diện tích tam giác A’B’C’ không phụ thuộc vào vị trí điểm O trong tam giác.

Bạn đang xem: Cho O là một điểm nằm trong tam giác ABC. Gọi D, E, F theo |

2. Điểm O có vị trí gì đối với tam giác A’B’C’?

Xem lời giải

Trả lời:

1. Ta chứng minh bài toán phụ: nếu hai tam giác có cặp cạnh bằng nhau và cặp góc xen giữa bù nhau thì diện tích của chúng bằng nhau:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!