Câu hỏi Tự Luận

Cho ngũ giác ABCDE. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm |

Câu hỏi:

Cho ngũ giác ABCDE. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, DE, AE; gọi I là trung điểm của NQ, K là trung điểm của MP. Chứng minh rằng IK//CD, 

IK=14CD

.

Bạn đang xem: Cho ngũ giác ABCDE. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!