Câu hỏi Tự Luận

Cho ngũ giác ABCDE. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm |

Câu hỏi:

Cho ngũ giác ABCDE. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, DE, AE; gọi I là trung điểm của NQ, K là trung điểm của MP. Chứng minh rằng IK//CD, 

IK=14CD

.

Bạn đang xem: Cho ngũ giác ABCDE. Gọi M, N, P, Q theo thứ tự là trung điểm |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!