Câu hỏi Tự Luận

Cho một dãy số tự nhiên bắt đầu từ 1. Người ta xóa đi một số thì |

Câu hỏi:

Cho một dãy số tự nhiên bắt đầu từ 1. Người ta xóa đi một số thì trung bình cộng của các số còn lại bằng

35717

. Tìm số bị xóa.

Bạn đang xem: Cho một dãy số tự nhiên bắt đầu từ 1. Người ta xóa đi một số thì |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!