Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho m gam hỗn hợp X gồm CH3OH, C2H4(OH)2, CH2 = CH – CH2OH, |

Câu hỏi:

Cho m gam hỗn hợp X gồm CH3OH, C2H4(OH)2, CH2 = CH – CH2OH, CH3CH2OH, C3H5(OH)3 tác dụng với lượng vừa đủ Na thu được 2,016 lít H2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 12,32 lít O2 (đktc), thu được CO2 và 8,64 gam H2O. Giá trị của m là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Phương pháp giải:

X có nhóm –OH + Na → –ONa + 0,5H2

nOH(X) = 2nH2

X + O2 → CO2 + H2O

Sử dụng bảo toàn nguyên tố và bảo toàn khối lượng m.

Giải chi tiết:

X có nhóm –OH + Na → –ONa + 0,5H2

nOH(X) = 2nH2 = 2.0,09 = 0,18 (mol)

X + O2 → CO2 + H2O

BTNT O nO(X) + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

nCO2 = (0,18 + 2.0,55 – 0,48)/2 = 0,4 (mol)

Bảo toàn khối lượng mX + mO2 = mCO2 + mH2O

Vậy m = mX = mCO2 + mH2O – mO2 = 8,64 (g).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!