Câu hỏi Tự Luận

Cho hình vuông A’B’C’D’ nằm trong hình vuông ABCD sao cho |

Câu hỏi:

Cho hình vuông A’B’C’D’ nằm trong hình vuông ABCD sao cho thứ tự các đỉnh theo cùng một chiều như nhau (tức là nếu vẽ hai đường tròn, mối đường tròn đi qua các đỉnh của một hình vuông, thì chiều đi trên đường tròn từ A lần lượt B, C, D và từ A’ lần lượt qua B’, C’, D’ là như nhau). Chứng minh rằng trung điểm các đoạn thẳng AA’, BB’, CC’, DD’ là đỉnh của một hình vuông.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho hình vuông A’B’C’D’ nằm trong hình vuông ABCD sao cho |

Trả lời:

(tính chất hai góc bằng nhau có cặp cạnh tương ứng vuông góc)

Chứng minh tương tự ta được GH = HE = EF = FG, từ đó suy ra EFGH là hình vuông.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!