Câu hỏi Tự Luận

Cho hình thoi BEDF nội tiếp tam giác ABC (E thuộc AB, D thuộc AC |

Câu hỏi:

Cho hình thoi BEDF nội tiếp tam giác ABC (E thuộc AB, D thuộc AC, F thuộc BC)

1. Tính cạnh hình thoi biết AB = 4cm, BC = 6cm. Tổng quát với AB = c, BC = a.

Bạn đang xem: Cho hình thoi BEDF nội tiếp tam giác ABC (E thuộc AB, D thuộc AC |

2. Chứng minh rằng

BD<2aca+c

với AB = c, BC = a

3. Tính độ dài AB, Bc, biết AD = m, DC = n, cạnh hình thoi bằng d.

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!