Câu hỏi Tự Luận

Cho hình thoi BEDF nội tiếp tam giác ABC (E thuộc AB, D thuộc AC |

Câu hỏi:

Cho hình thoi BEDF nội tiếp tam giác ABC (E thuộc AB, D thuộc AC, F thuộc BC)

1. Tính cạnh hình thoi biết AB = 4cm, BC = 6cm. Tổng quát với AB = c, BC = a.

Bạn đang xem: Cho hình thoi BEDF nội tiếp tam giác ABC (E thuộc AB, D thuộc AC |

2. Chứng minh rằng

BD<2aca+c

với AB = c, BC = a

3. Tính độ dài AB, Bc, biết AD = m, DC = n, cạnh hình thoi bằng d.

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!