Câu hỏi Tự Luận

Cho hình thang ABCD (AB // CD) có diện tích S, AB = 2/3 CD |

Câu hỏi:

Cho hình thang ABCD (AB // CD) có diện tích S,

AB = 23CD

. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi M là giao điểm của AF và DE. N là giao điểm của BF và CE. Tính diện tích tứ giác EMFN theo S.

Bạn đang xem: Cho hình thang ABCD (AB // CD) có diện tích S, AB = 2/3 CD |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!