Câu hỏi Tự Luận

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Các điểm M, N thuộc cạnh AD |

Câu hỏi:

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Các điểm M, N thuộc cạnh AD, BC sao cho

AMMD=CNNB

. Gọi các giao điểm của MN với BD, AC theo thứ tự là E, F. Qua M kẻ đường thẳng song song AC cắt DC ở H.

Bạn đang xem: Cho hình thang ABCD (AB // CD). Các điểm M, N thuộc cạnh AD |

1. Chứng minh rằng HN // BD

2. Gọi I là giao điểm của HO và MN. Chứng minh rằng IE = IF, ME = NF (O là giao điểm hai đường chéo AC và BD)

Xem lời giải

Trả lời:

Ta thấy OGHQ là hình bình hành nên OH và GQ cắt nhau tại trung điểm K của mỗi đoạn thẳng. Do đó IE = IF và IM = IN nên ME = NF.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Câu hỏi Tự Luận

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Các điểm M, N thuộc cạnh AD |

Câu hỏi:

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Các điểm M, N thuộc cạnh AD, BC sao cho

AMMD=CNNB

. Gọi các giao điểm của MN với BD, AC theo thứ tự là E, F. Qua M kẻ đường thẳng song song AC cắt DC ở H.

Bạn đang xem: Cho hình thang ABCD (AB // CD). Các điểm M, N thuộc cạnh AD |

1. Chứng minh rằng HN // BD

2. Gọi I là giao điểm của HO và MN. Chứng minh rằng IE = IF, ME = NF (O là giao điểm hai đường chéo AC và BD)

Xem lời giải

Trả lời:

Ta thấy OGHQ là hình bình hành nên OH và GQ cắt nhau tại trung điểm K của mỗi đoạn thẳng. Do đó IE = IF và IM = IN nên ME = NF.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!