Câu hỏi Tự Luận

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Các điểm M, N thuộc cạnh AD |

Câu hỏi:

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Các điểm M, N thuộc cạnh AD, BC sao cho

AMMD=CNNB

. Gọi các giao điểm của MN với BD, AC theo thứ tự là E, F. Qua M kẻ đường thẳng song song AC cắt DC ở H.

Bạn đang xem: Cho hình thang ABCD (AB // CD). Các điểm M, N thuộc cạnh AD |

1. Chứng minh rằng HN // BD

2. Gọi I là giao điểm của HO và MN. Chứng minh rằng IE = IF, ME = NF (O là giao điểm hai đường chéo AC và BD)

Xem lời giải

Trả lời:

Ta thấy OGHQ là hình bình hành nên OH và GQ cắt nhau tại trung điểm K của mỗi đoạn thẳng. Do đó IE = IF và IM = IN nên ME = NF.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Câu hỏi Tự Luận

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Các điểm M, N thuộc cạnh AD |

Câu hỏi:

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Các điểm M, N thuộc cạnh AD, BC sao cho

AMMD=CNNB

. Gọi các giao điểm của MN với BD, AC theo thứ tự là E, F. Qua M kẻ đường thẳng song song AC cắt DC ở H.

Bạn đang xem: Cho hình thang ABCD (AB // CD). Các điểm M, N thuộc cạnh AD |

1. Chứng minh rằng HN // BD

2. Gọi I là giao điểm của HO và MN. Chứng minh rằng IE = IF, ME = NF (O là giao điểm hai đường chéo AC và BD)

Xem lời giải

Trả lời:

Ta thấy OGHQ là hình bình hành nên OH và GQ cắt nhau tại trung điểm K của mỗi đoạn thẳng. Do đó IE = IF và IM = IN nên ME = NF.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!