Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng nhau và bằng 2a (minh họa như hình vẽ). |

Câu hỏi:

Cho hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng nhau và bằng 2a (minh họa như hình vẽ). Cosin của góc hợp bởi (A’BC) (ABC) bằng

Cho hình lăng trụ đều ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh bằng nhau và bằng 2a (minh họa như hình vẽ). (ảnh 1)

Bạn đang xem: Cho hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh bằng nhau và bằng 2a (minh họa như hình vẽ). |

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn B.

Cho hình lăng trụ đều ABC.A'B'C' có tất cả các cạnh bằng nhau và bằng 2a (minh họa như hình vẽ). (ảnh 2)

Gọi I là trung điểm của BC, khi đó

BCAI

BCAA

nên

BCAAIBCAI.

Vậy góc hợp bởi (A’BC) và (ABC) bằng AIA’.

Ta có 

AI=2a32=a3,AA=2atanAIA=AAAI=2aa3=23.

Mặt khác: 

1+tan2AIA=1cos2AIAcos2AIA=11+tan2AIA=11+43=37cosAIA=217.

 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!