Câu hỏi Tự Luận

Cho hình bình hành có bốn đỉnh nằm trên bốn cạnh của một tứ giác |

Câu hỏi:

Cho hình bình hành có bốn đỉnh nằm trên bốn cạnh của một tứ giác, trong đó hai đỉnh của hình bình hành là trung điểm hai cạnh đối của tứ giác. Chứng minh rằng diện tích hình bình hành bằng nửa diện tích tứ giác.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho hình bình hành có bốn đỉnh nằm trên bốn cạnh của một tứ giác |

Trả lời:

Xét tứ giác ABCD và hình bình hành EFGH có E, G là trung điểm của AB, CD. Gọi O là tâm của hình bình hành EFGH, M và N là trung điểm của BC và AD. Do EMGH  cũng là hình bình hành nên O cũng là trung điểm của MN. Xét hai trường hợp:

a) Nếu F không trùng M thì FMHN là hình bình hành. Khi đó FM // NH nên BC // AD.

Suy ra ABCD là hình thang

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!