Câu hỏi Tự Luận

Cho hình bình hành ABCD, điểm M thuộc cạnh BC, điểm N thuộc |

Câu hỏi:

Cho hình bình hành ABCD, điểm M thuộc cạnh BC, điểm N thuộc tia đối của tia BC sao cho BN = CM. Các đường thẳng DN, DM cắt AB theo thứ tự ở E, F. Chứng minh rằng 

AE2=EB.EF

Bạn đang xem: Cho hình bình hành ABCD, điểm M thuộc cạnh BC, điểm N thuộc |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!