Câu hỏi Tự Luận

Cho hình bình hành ABCD có diện tích S. Gọi M, N, I, K theo |

Câu hỏi:

Cho hình bình hành ABCD có diện tích S. Gọi M, N, I, K theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Gọi E, F lần lượt là giao điểm của KB với AI và MC. Gọi H, G lần lượt là giao điểm của DN với AI và MC.

1. Chứng minh rằng EFGH là hình bình hành.

Bạn đang xem: Cho hình bình hành ABCD có diện tích S. Gọi M, N, I, K theo |

2. Tính diện tích hình bình hành EFGH theo S.

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!