Câu hỏi Tự Luận

Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Biết góc xOy = 45 độ |

Câu hỏi:

Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Biết

xOy^ = 45°

.

Bạn đang xem: Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Biết góc xOy = 45 độ |

a) Tính số đo các góc

xOy^,xOy^

 và

xOy^

.

b) Trên tia Ox lấy điểm A khác O. Kẻ đường thẳng aa’ đi qua A và song song với yy’. Kẻ được bao nhiêu đường thẳng aa’ như vậy? Vì sao?

c) Chỉ ra các góc ở đỉnh A có số đo bằng 

45°

và giải thích

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!