Câu hỏi Tự Luận

Cho hai đường thẳng song song a và b, điểm C thuộc a, điểm O |

Câu hỏi:

Cho hai đường thẳng song song a và b, điểm C thuộc a, điểm O thuộc nửa mặt phẳng không chứa b có bờ a. Qua O dựng đường thẳng m cắt a, b theo thứ tự ở A, B sao cho CA = CB.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho hai đường thẳng song song a và b, điểm C thuộc a, điểm O |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!