Câu hỏi Tự Luận

Cho hai đường thẳng (d1): y = kx + k và (d2) |

Câu hỏi:

Cho hai đường thẳng

d1:y=kx+k

Bạn đang xem: Cho hai đường thẳng (d1): y = kx + k và (d2) |

d2:y=k212kx+k2+12k

với 

k0

❶ Chứng minh rằng khi k thay đổi

d1

luôn đi qua một điêm cố định.

❷ Với mỗi giá trị của

k0

, hãy xác định giao điểm I của

d1

và 

d2

Xem lời giải

Trả lời:

❶ Giả sử

d1

đi qua điểm cố định

M(x0;y0)

, khi đó

y0=kx0+k

 với mọi k.

k(x0+1)y0=0kx0+1=0y0=0x0=1y0=0

Vậy đường thẳng

d1

luôn đi qua một điểm cố định

M(1;0)

.

❷ Giao điểm I có tọa độ 

1k21+k2;2k1+k2

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!