Câu hỏi Tự Luận

Cho hai đường thẳng (d1): y = kx + k và (d2) |

Câu hỏi:

Cho hai đường thẳng

d1:y=kx+k

Bạn đang xem: Cho hai đường thẳng (d1): y = kx + k và (d2) |

d2:y=k212kx+k2+12k

với 

k0

❶ Chứng minh rằng khi k thay đổi

d1

luôn đi qua một điêm cố định.

❷ Với mỗi giá trị của

k0

, hãy xác định giao điểm I của

d1

và 

d2

Xem lời giải

Trả lời:

❶ Giả sử

d1

đi qua điểm cố định

M(x0;y0)

, khi đó

y0=kx0+k

 với mọi k.

k(x0+1)y0=0kx0+1=0y0=0x0=1y0=0

Vậy đường thẳng

d1

luôn đi qua một điểm cố định

M(1;0)

.

❷ Giao điểm I có tọa độ 

1k21+k2;2k1+k2

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!