Câu hỏi Tự Luận

Cho hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c. Tính góc x |

Câu hỏi:

Cho hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c. Tính góc x.

Bạn đang xem: Cho hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c. Tính góc x |

A.

50°;

B.

70°;

C.

60°;

D. Kết quả khác.

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!