Câu hỏi Tự Luận

Cho góc xOy và điểm M cố định thuộc miền trong của góc. Một đường |

Câu hỏi:

Cho góc xOy và điểm M cố định thuộc miền trong của góc. Một đường thẳng thay đổi vị trs nhưng luôn đi qua M cắt các tia Ox, Oy theo thứ tự ở A, B. Gọi

S1, S2

theo thứ tự là diện tích các tam giác MOA, MOB. Chứng minh rằng tổng

Bạn đang xem: Cho góc xOy và điểm M cố định thuộc miền trong của góc. Một đường |

1S1+1S2

có giá trị không đổi

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!