Câu hỏi Tự Luận

Cho góc xOy và điểm M cố định thuộc miền trong của góc. Một đường |

Câu hỏi:

Cho góc xOy và điểm M cố định thuộc miền trong của góc. Một đường thẳng thay đổi vị trs nhưng luôn đi qua M cắt các tia Ox, Oy theo thứ tự ở A, B. Gọi

S1, S2

theo thứ tự là diện tích các tam giác MOA, MOB. Chứng minh rằng tổng

Bạn đang xem: Cho góc xOy và điểm M cố định thuộc miền trong của góc. Một đường |

1S1+1S2

có giá trị không đổi

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!