Câu hỏi Tự Luận

Cho góc xOy và điểm G ở trong góc. Dựng tam giác OAB nhận G |

Câu hỏi:

Cho góc xOy và điểm G ở trong góc. Dựng tam giác OAB nhận G làm trọng tâm, có A thuộc Ox, B thuộc Oy.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho góc xOy và điểm G ở trong góc. Dựng tam giác OAB nhận G |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!