Câu hỏi Tự Luận

Cho đường thẳng d và hai điểm A, B nằm khác phái đối với d. Dựng |

Câu hỏi:

Cho đường thẳng d và hai điểm A, B nằm khác phái đối với d. Dựng điểm C thuộc d sao cho tia phân giác của góc ACB nằm trên d.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho đường thẳng d và hai điểm A, B nằm khác phái đối với d. Dựng |

Trả lời:

Phân tích: Giả sử đã dựng được hình vẽ thỏa mãn bài toán. Khi đó hai đường thẳng CA và CB đối xứng nhau qua d. Do đó điểm A’ đối xứng với A qua d thuộc đường thẳng CB. Khi đó C là giao điểm của BA’ và d.

Cách dựng:

  • Dựng điểm A’ đối xứng với A qua d.
  • Dựng điểm C là giao điểm của BA’ và d.

Chứng minh: theo cách dựng thì CA và CB là hai đường thẳng đối xứng với nhau qua d nên d là đường phân giác của góc 

ACB^

. Ta có điều phải chứng minh.

Biện luận:

  • Nếu khoảng cách từ A và B đến d bằng nhau thì bài toán không có nghiệm hình.
  • Nếu khoảng cách từ A và B đến d khác nhau thì bài toán không có nghiệm hình.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!