Câu hỏi Tự Luận

Cho đường thẳng d và hai điểm A, B nằm cùng phía với đường thẳng D |

Câu hỏi:

Cho đường thẳng d và hai điểm A, B nằm cùng phía với đường thẳng D. Dựng điểm C thuộc d sao cho CA + CB có độ dài ngắn nhất.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho đường thẳng d và hai điểm A, B nằm cùng phía với đường thẳng D |

Trả lời:

Bài toán trở nên đơn giản nếu cho A, B nằm khác phái đối với d. Khi đó C là giao điểm của d với đoạn thẳng AB. Trong trường hợp A, B nằm cùng phái với d, ta có thể tạo ra điểm B’ nằm khác phái với A đối với d mà độ dài CB’ luôn luôn bằng CB khi C thay đổi vị trí trên đường thẳng d. Điểm B’ chính là điểm đối xứng với B qua d.

Phân tích:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!