Câu hỏi Tự Luận

Cho đường thẳng d và hai điểm A, B nằm cùng phía với đường thẳng D |

Câu hỏi:

Cho đường thẳng d và hai điểm A, B nằm cùng phía với đường thẳng D. Dựng điểm C thuộc d sao cho CA + CB có độ dài ngắn nhất.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho đường thẳng d và hai điểm A, B nằm cùng phía với đường thẳng D |

Trả lời:

Bài toán trở nên đơn giản nếu cho A, B nằm khác phái đối với d. Khi đó C là giao điểm của d với đoạn thẳng AB. Trong trường hợp A, B nằm cùng phái với d, ta có thể tạo ra điểm B’ nằm khác phái với A đối với d mà độ dài CB’ luôn luôn bằng CB khi C thay đổi vị trí trên đường thẳng d. Điểm B’ chính là điểm đối xứng với B qua d.

Phân tích:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!