Câu hỏi Tự Luận

Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. Vẽ |

Câu hỏi:

Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. Vẽ điểm D sao cho DA = a, DC = 2a. Gọi M là trung điểm của AB. Tính độ dài DM.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. Vẽ |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Câu hỏi Tự Luận

Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. Vẽ |

Câu hỏi:

Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. Vẽ điểm D sao cho DA = a, DC = 2a. Gọi M là trung điểm của AB. Tính độ dài DM.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. Vẽ |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Câu hỏi Tự Luận

Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. Vẽ |

Câu hỏi:

Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. Vẽ điểm D sao cho DA = a, DC = 2a. Gọi M là trung điểm của AB. Tính độ dài DM.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho đoạn thẳng AB = a. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B. Vẽ |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!