Câu hỏi Tự Luận

Cho điểm M nằm bên trong tam giác đều ABC. Chứng minh rằng |

Câu hỏi:

Cho điểm M nằm bên trong tam giác đều ABC. Chứng minh rằng trong ba đoạn thẳng MA, MB, MC đoạn lớn nhất nhỏ hơn tổng hai đoạn kia.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho điểm M nằm bên trong tam giác đều ABC. Chứng minh rằng |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!