Câu hỏi Tự Luận

Cho điểm D nằm bên trong tam giác đều ABC. Vẽ các tam giác đều |

Câu hỏi:

Cho điểm D nằm bên trong tam giác đều ABC. Vẽ các tam giác đều BDE, CDF (E, F, D nằm cùng phái với BC). Chứng minh rằng AEDF là hình bình hành.

Xem lời giải

Bạn đang xem: Cho điểm D nằm bên trong tam giác đều ABC. Vẽ các tam giác đều |

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!