Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho cân bằng:C(r)+ CO2 (k)2CO(k), >0Khi thêm vào hệ một lượng khí CO2: cân bằng chuyển dịch theo chiều ………. |

Câu hỏi:

Cho cân bằng:C(r)+ CO2 (k)2CO(k), >0

Khi thêm vào hệ một lượng khí CO2: cân bằng chuyển dịch theo chiều ……….

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án đúng là: A

C(r)+ CO2 (k)2CO(k), >0

Khi thêm vào hệ một lượng khí CO2: cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiểu làm giảm CO2).

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!