Câu hỏi Tự Luận

Cho các số dương x, y, z có tổng bằng 1. Tìm GTNN của A=x+y/xyz |

Câu hỏi:

Cho các số dương x, y, z có tổng bằng 1. Tìm GTNN của 

A=x+yxyz

Bạn đang xem: Cho các số dương x, y, z có tổng bằng 1. Tìm GTNN của A=x+y/xyz |

Xem lời giải

Trả lời:

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!